Treningsavgift og medlemskontingent

Aldersklasse    Treningsavgift    Kontingent   
Barneidrett 300,- 300,-
5-8 år 2800,- 300,-
9-12 år 3000,- 300,-
13-16 år 3100,- 300,-
Junior 3200,- 300,-
Senior 2000,- 300,-

Medlemskontingenten fastsettes på Årsmøtet, og sendes ut i etterkant av dette. Du har også anledning til å være passiv medlem, da får du tilsendt en kontingent på kr. 300,-. 

Det gis fratrekk på treningsavgiften med 750 kr pr. dugnad man stiller på. Man får tilbud om å stille på 2 dugnader (mer info under Klubben/Årshjul og dugnader)

Om du ønsker å bli medlem, så kan du enkelt melde deg inn via "Medlemskap"-siden her på hjemmesiden. Standardforsikring ligger under summen i treningsavgiften.

Er det noe du lurer på, så ta kontakt med kontingentansvarlig og miljøkontakt:

Benny André Strøm

905 23 342

kasserer@iddsk.no